Kotihoito

Hoitopalvelut Kotihoito Rollator AdobeStock 37098662

Kotihoito on Ainalassa keskitetty palvelukeskuksen ja rivitalojen tiloihin. Asukas saa muuttaessaan/ halutessaan turvahälyttimen jolla hän saa tarvittaessa apua päivä- ja yöaikaan. Yöaikaan hälytys ohjautuu yöhoitajalle ja hälyttäminen on asukkaalle maksullista hinnaston mukaisesti. Asukkaalla on käytössään esteetön, turvallinen ja yhteisöllinen asumisympäristö ja elämisen yhteisö. Asukkaalla on oma huone wc/peseytymistilalla varustettuna tai oma asunto wc/peseytymistilalla varustettuna.

Asukas on vuokrasuhteessa Ainalaan ja maksaa vuokransa siihen liittyvine maksuineen itse. Asunto on kalustamaton. Asukas maksaa myös palvelutalomaksun. Asukkaan siirtyessä toiseen yksikköön tai muutoin poistuessa Ainalasta vuokrasuhde päättyy ja asukas maksaa vuokran asunnon irtisanomiskuukaudelta ja sitä seuraavalta kuukaudelta huoneenvuokralain mukaan mikäli uutta asukasta ei asuntoon ennen tämän ajan päättymistä sijoiteta.

Asukas maksaa itse tarvitsemansa henkilökohtaiset tarvikkeet, hyödykkeet, vaatteet, hygieniatuotteet yms.
Myös lääkkeensä, lääkärissäkäyntinsä ja taksimatkansa sekä näihin liittyvät maksut jokainen asukas maksaa itse.
Hoitamiseen tarvittavat ns. ilmaisjakelutuotteet kustantaa hoitoon ohjannut kunta.

Asukkaan tarvitsemat apuvälineet (mm. rollaattori, pyörätuoli) on mahdollista saada apuvälinelainaamosta.

Sisältö

  • mahdollisuuden osallistua virkistys-, ryhmä- ja toimintakykyä ylläpitäviin toimintoihin
  • tarvittaessa päivittäisissä ADL- toiminnoissa avustaminen klo 7-21.00: henkilökohtaiset palvelujen sisällöt, määrä ja ajankohdat kirjataan asukkaan hoitosuunnitelmaan
  • palvelukodin henkilöstön antama neuvonta ja ohjaus tarvittaessa
  • palvelukodin järjestämät turva- ja ensiapupalvelut ympärivuorokauden

Lisämaksusta

  • yöaikaiset sovitut tai hälytetyt käynnit
  • eri tukipalvelut (ateriat, siivous, pyykki, hygienia ym.)
  • sairaanhoitopalvelut
  • lääkehuollon järjestäminen ja henkilökohtaisen lääkehoidon toteuttaminen

Ainalan suoraan asukkaalle tarjoamista ja asukkaan kodissa tapahtuvista hoito- ja siivouspalveluista asukas tai muu laskun maksava henkilö voi saada verotuksessa kotitalousvähennystä. Lisätietoja saa Ainalan toimistosta ja/tai verottajalta.

Asukkaiden valinta

Asukkaat kotihoitoon valitsee Ainala.  Ainalalla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta yksikköön asukasta jonka hoidosta se ei katso selviytyvänsä riittävällä laadukkuudella.

Palauttamatta jätetyt apuvälineet

Kaikki asukkaalla olleet viivakoodilla varustetut apuvälineet tulee asunnon tyhjentämisen yhteydessä palauttaa Virtain kaupungin apuvälinelainaamoon. Muut apuvälineet esim. kuulon- ja näönapuvälineet tai vammaispalvelun kautta saadut tulee palauttaa/ lähettää lainauspisteeseen (useimmin TAYS, sosiaalitoimisto). Palauttamatta jätetyistä välineiden palauttamisista veloitamme 20,00€ palautus/ lähetys.