Tietosuojaseloste

Noudatamme 1.1.2019 voimaan tullutta tietosuojalakia.

Tietosuoja on aina ollut keskeinen osa palvelutoimintaamme. Asiakkaan tietojen suojaaminen ja luottamus ovat toimintamme peruspilareita ja ehdoton edellytys. Antamiesi tietojen perusteella voimme tarjota yksilöllistä ohjausta ja palvelua sekä olla yhteydessä sinuun.

Viime vuosina digitalisaatio on noussut yhä merkittävämpään rooliin yhteiskunnassamme. Se näkyy muun muassa siinä, miten yritykset tallentavat ja hyödyntävät henkilötietoja. Tämä on luonut tarpeen päivittää säännökset, jotta ne vastaavat nykyisiä tapoja käyttää henkilötietoja.

Kerromme yksityisyyden suojaa koskevassa tietosuojaselosteessa tarkemmin siitä, miten käytämme asiakkaiden henkilötietoja. Tietosuojaselosteen löydät tästä alapuolelta tai toimistolta. Ainala ry toimii kaikkien muiden paitsi tehostetun palveluasumisen, vammaispalvelun- ja tuetun palvelun asiakkaiden tietojen osalta rekisterin pitäjänä. Näiden asiakkaiden rekisterinpitäjä on Keiturin Sote Oy/ Virtain kaupunki.

Sähköpostiviestien tilauksen peruuttaminen tai haluamiesi viestien asetusten muuttaminen: Haluamme tarjota sinulle sähköpostitse tietoa toimintaamme liittyvistä asioista. Toivomme, että haluat jatkossakin saada meiltä kutsuja tapahtumiin, tietoa alan kehityksestä ja muuta hyödyllistä postia. Jos olet kuitenkin toista mieltä, voit ilmoittaa siitä meille soittamalla (p. 045 152 9601), sähköpostilla (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) tai muulla sinulle sopivalla tavalla.

Ainalan yleisissä tiloissa on tallentava valvontakamerajärjestelmä (oma tietosuojaseloste) asukkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden ja oikeusturvan parantamiseksi. Nauhotteita pääsevät tarvittaessa tutkimaan vain viranoamaiset (poliisi).

 

Rekisterinpitäjät:
Ainala ry
Nallentie 4
34800 Virrat

Keiturin Sote Oy/ Virtain kaupunki
Virtaintie 26
34800 Virrat

 

Ainala ry:n tietosuojaseloste

Ainala on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötietosi turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Ainala kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja.

Ainala käsittelee henkilötietoja useista syistä. Tässä selosteessa viittaamme ”Sinulla” asiakkaisiin, potentiaalisiin asiakkaisiin, asiakkaidemme omaisiin tai muihin asianomaisiin osapuoliin, kuten edunvalvojiin tms.

 

1. Mitä henkilötietoja Ainala kerää

Henkilötietoja kerätään useimmiten suoraan sinulta tai omaiseltasi. Joissain tapauksissa henkilötietoja saadaan joltakin muulta taholta/ henkilöltä, mikä tarjoaa/ on tarjonnut sinulle palveluita.

Keräämämme henkilötiedot voidaan jaotella seuraavasti:

 • Tuntemistiedot: henkilötunnus ja etu- ja sukunimi
 • Yhteystiedot: postiosoite ja puhelinnumero (t), sähköposti, asukkaan omaisten edellä mainitut yhteystiedot
 • Erityisiä henkilötietoryhmiä koskevat tiedot: hoitopalvelua varten terveystiedot ja sairaushistoria sekä elämänhistoria, ateriapalvelua varten erityisruokavaliot

 

2. Mitä rekistereitä Ainala ry:llä on

Ainala ry:llä on seuraavat rekisterit:

 • Asiakasrekisteri
 • Henkilöstörekisteri
 • Laskutusrekisteri
 • Sopimusrekisteri
 • Terveystietorekisteri
 • Työajanseurantarekisteri
 • Sähköpostilista
 • Käyntikortti
 • Jäsenrekisteri

 

3. Miten Ainala voi käyttää henkilötietojasi

Käytämme henkilötietojasi, jotta voimme täyttää sopimusten mukaiset velvoitteemme ja jotta voimme tarvittaessa hoitaa asioita puolestasi sekä olla tarvittaessa yhteydessä omaisiisi ja muihin palveluita sinulle tarjoaviin tahoihin, suostumuksellasi.

Ainalan asukkaiden kohdalla tietojasi tarvitaan mm. vuokrasopimukseen, palvelu- ja hoitosopimuksiin, hoitopalveluiden kirjaamiseen, terveysasioiden hoitamiseen, apteekkiasiointiin ja laskutukseen.

Ainala ry:n jäsenien osoite- ja sähköpostiosoitteita käytämme jäsenmaksujen laskuttamiseen ja jäsenkirjeiden lähettämiseen. Lisäksi voimme lähettää markkinointi- ja asiakaskyselyitä.

Teemme myös markkinointia ja asiakaskyselyitä kaikille asiakkaillemme.

 

4. Kenelle Ainala voi luovuttaa henkilötietoja

Palveluiden tarjoaminen ja sopimusten noudattaminen edellyttää henkilötietojesi luovuttamista, jos olet esimerkiksi pyytänyt meitä toimittamaan laskujasi pankkiin, asioimaan puolestasi lääkärin kanssa tai muiden terveyteesi ja hyvinvointiisi vaikuttavien tahojen kanssa, pidättämään puolestasi palkasta ay-maksut tai olemaan yhteydessä edunvalvontaasi liittyvien tahojen kanssa.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

Lähtökohtaisesti emme kuitenkaan luovuta tietojasi kenellekään ilman suostumustasi.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, asiakassuhteen hoidettavuus, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

 

5.Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeutesi

Sinulla on rekisteröitynä oikeuksia Ainalan hallussa oleviin henkilötietoihin liittyen. Sinulla on seuraavat oikeudet:

 1. Oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi. Sinulla on oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihisi. Useimmissa tapauksissa nämä tiedot ovat jo nähtävissäsi saamissasi dokumesteissa tai posteissa. Oikeutta tutustua voidaan kuitenkin rajoittaa lainsäädännön, muiden henkilöiden yksityisyyden suojan tai liikesalaisuuden nimissä.
 2. Oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin. Jos tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, sinulla on oikeus pyytää tietojen korjaamista, ellei lainsäädäntö sitä rajoita.
 3. Oikeus pyytää tietojen poistamista. Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa:
 • Peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn eikä käsittelylle ole muuta perusteltua syytä
 • Vastustat tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole mitään hyväksyttävää syytä
 • Vastustat tietojen käsittelyä markkinointitarkoituksessa
 • Tietojen käsittely on lainvastaista
 1. Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä. Jos kiistät rekisteröimiemme tietojen oikeellisuuden tai tietojen käsittelyn lainmukaisuuden, tai jos olet vastustanut tietojen käsittelyä oikeuksiesi mukaisesti, voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen. Tietojen käsittely rajoitetaan tällöin vain tietojen säilyttämiseen, kunnes tietojen oikeellisuus on varmistettu tai on voitu tarkistaa, ovatko oikeutetut etumme ensisijaisia sinun etuihisi nähden.
 2. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä oikeutetun etumme perusteella. Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin tai suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.
 3. Oikeus tietojen siirrettävyyteen. Sinulla on oikeus saada meille antamasi henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Tämä oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty ainoastaan automaattisesti ja suostumuksen tai sopimuksen käytäntöön panemisen perusteella. Tiedot voidaan myös siirtää meiltä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.

Jos haluat käyttää yllä lueteltuja oikeuksiasi, pyynnöt arvioidaan tilanne- ja tapauskohtaisesti. Huomioithan, että voimme myös säilyttää ja käyttää tietojasi, jos se on tarpeen lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi tai riita-asioiden täytäntöön panemiseksi

 

6. Miten Ainala suojaa henkilötietoja

Henkilötietojen suojaaminen on meille yksi ydinasioista. Meillä on käytössämme asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenetelmät, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta.

 

7. Kuinka kauan Ainala säilyttää henkilötietojasi

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät.

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan sopimuksen täytäntöön panemiseen ja niin kauan kuin lakien ja säännösten mukaiset tiedon säilyttämistä koskevat vaatimukset niin edellyttävät.

 • kirjanpitosäädökset: kymmeneen vuoteen asti
 • laskutukseen liittyvät asiat: viiteen vuoteen asti

 

8. Miten tähän selosteeseen tehdään muutoksia

Parannamme ja kehitämme palveluitamme, tuotteitamme ja verkkosivustoamme jatkuvasti, joten tietosuojaselosteisiin saatetaan ajoittain tehdä muutoksia. Jos tietosuojaselosteisiin tehdään oleellisia muutoksia, annamme siitä selkeän ilmoituksen silloin, kun sovellettava laki niin edellyttää. Lue tietosuojaseloste aika ajoin, jotta saat ajan tasaista tietoa mahdollisista muutoksista.

 

9. Yhteydenotto Ainalaan tai tietosuojaviranomaiseen

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteesta tai tietosuojaa liittyvistä asioista, voit ottaa yhteyttä Ainalan toimistoon. Tietosuojavastaava Rita Nippala, p. 044 325 3425

Voit myös tehdä valituksen tai ottaa yhteyttä tietosuojaviranomaiseen.