Historia

 

HISTORIAA LYHYESTI:

Ainala-Koti yhdistys ry on perustettu 1965.

Yhdistyksen tavoitteena oli sellainen monipuolinen toiminta, joka tähtää vanhusten elinehtojen ja –olojen parantamiseen. Tuolloin ensisijalla pidettiin asuntokysymyksen järjestämistä. Lisäksi oli tarvetta palvelusta, kuntoutuksesta sekä virkistyksestä.

Tontti saatiin seurakunnalta nimellistä vuokraa vastaan ja Raha-automaattiyhdistys myönsi yhdistykselle avustuksen rakennustöiden aloittamista varten ja lisäksi saatiin lainaa paikkakunnan omista pankkilaitoksista.

Rakennus valmistui 15.01.1969, jonka jälkeen asukkaat muuttivat uusiin tiloihin. Ainala- avopalvelukeskuksen vihkiäiset pidettiin 22.03.1969. Raha-automaattiyhdistyksen ja kaupungin tuki sekä muutamat testamenttilahjoitukset ovat antaneet mahdollisuuden rakentaa lisää ja peruskorjata vanhaa.

Vuosien varrella Ainala on laajentunut ja rakennettiin rivitaloyksiköt myös Virtain Kurjenkylään ja Killinkoskelle. Näissä yksiköissä ei alkuinnostuksen vuosien jälkeen ole ollut muuta kuin vuokraustoimintaa ja senkin tarve väheni. Vuonna 2011 Ainala myi Kurjenkylän yksikön pois ja 2015 onnistuttiin myymään myös Killinkosken yksikkö. Nyt kaikki toiminta on keskitetty Nallentiellä, Virtain keskustassa, sijaitsevaan palvelutaloympäristöön. Toimitilat ovat Ainalan omistuksessa.

JA NYKYHETKI:

Yhdistyksen perustamisesta on kulunut yli 50 vuotta. Aika on muuttunut ja niin on Ainalankin toiminta, mutta perustavoitteet ovat edelleen samat.

Nyt tarjoamme turvallista asumista, mihin on liitetty oleellisena osana hoito ja erilaiset tukipalvelut. Tukipalveluita on vuosien mittaan kyselty ja niihin on pyritty vastaamaan mahdollisuuksien mukaan ja kulloistenkin ”trendien” mukaan. Tällä hetkellä Ainala tuottaa tehostettua palveluasumista (35 paikkaa), kotihoitoa (28 paikkaa) ja vuokra-asumista (20 paikkaa).

Yhdistyksessä työtä tekee monipuolisen ammatillisen koulutuksen saanut oma henkilökunta. Lukumäärä vaihtelee määräaikaisten ja harjoittelijoiden lukumäärästä riippuen, mutta keskimäärin työssä on 30 henkilöä. Vapaaehtoisten määrä on pienentynyt, vaikka tarve ei ole vähentynyt. Heitä toivoisimme saavamme lisää.

Ainala on Yhteiskunnallinen yritys. Ainalan ensisijainen tavoite ei ole voitontavoittelu, mutta toiminnasta saatavilla tuloilla on kyettävä kattamaan syntyvät kustannukset ja tulee kyetä pitämään huolta yhdistyksen omistamista kiinteistöistä. Yhdistyksen tuotot ovat sääntöjen mukaisesti palveluistaan perimät maksut, tavanomainen kioskikauppa sekä eläkeläisten valmistamien tuotteiden myynti. Ainalalla on oikeus käyttää Avainlippua osoituksena suomalaisesta palvelusta.

Ainala on tehnyt Virtain kaupungin/ Keiturin sote Oy:n kanssa puitesopimuksen (2022 - 2024) koskien tehostetun palveluasumisen tuottamista. Kaupunki ohjaa asukkaat tehostettuun palveluasumiseen. Kotihoidon turvin pärjäävät, mutta palvelutaloympäristöstä hyötyvät asukkaat, Ainala valitsee itse hakijoiden joukosta tarveperusteisesti. Tämän hetken tärkeimmät tukipalvelut ovat ateria-, siivous- ja pyykki-, turva- sekä virkistyspalvelut.

Tavoitteena on edelleen tähdätä vanhusten elinehtojen ja –olojen parantamiseen ja turvata hyvä vanhuus.Tarjoamme palveluitamme ensisijaisesti virtolaisille vanhuksille mutta toimimme myös Keuruun ja Tampereen kaupunkien tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottaja.

Maarit Padatsu 01.11.2021