Arvot

 

Arvot:

  • Hyvinvoiva asukas - riittävä uni ja lepo, ravitseva ja maistuva ruoka, puhtaus, sosiaaliset suhteet/ yhteydenpito läheisiin, turvallinen olo, luottamus henkilökuntaan
  • Merkityksellinen arki - osallistumismahdollisuus, itsensä toteuttamismahdollisuus, valinnanvapaus
  • Avoin kohtaaminen - ennakkoluulottomuus, läsnäolo, omana itsenä oleminen, rehellisyys